Gminna Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach

Przedmiot działania

Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy

 i rozwoju kultury.

 

Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

 

*  gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jak również nadzór nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych,

*  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z     uwzględnieniemszczególnych potrzeb  dzieci i młodzieży oraz   ludzi niepełnosprawnych,

*  prowadzenie działaności informacyjno-bibliograficznej,

*  popularyzacja książki i czytelnictwa,

*  współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania     kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu     potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

*  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

*  popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa     informatycznego.

 

Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Data publikacji: 11.09.2014 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 15:47
Wyświetleń: 198
Autor: Ewa Kisiel
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski