Biblioteka Publiczna
Gminy Michałowice

Status prawny

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora.

 

Biblioteka działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach( Dz.U. Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami)

2.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1519 z późniejszymi zmianami).

3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późniejszymi zmianami)

4. Statutu

 

Data publikacji: 11.09.2014 15:38
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 15:38
Wyświetleń: 137
Autor: Ewa Kisiel
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski